Aktivity


Volebné obdobie 2010 – 2014

 

komunalne_volby_2014_alzbeta_ozvaldova

 


Volebné obdobie 2006 – 2010

 


1,
Chcem vyriešiť neúnosnú dopravnú situáciu pri vstupe do BA smerom zo Šamorina, Dunajskej Stredy a to nultým obchvatom D4 a rýchlostnou komunikáciou R7

2,
Chcem presadiť kvalitné apolitické školstvo-zlepšiť postavenie učiteľa a kvalitu výučby

3,
Chcem chrániť zdroj pitnej vody na Žitnom ostrove

4,
Bojujem za slušný život


Aktivity a úspechy v rámci Podunajských Biskupic:

– zrekonštruované zdravotné strediská
– nový klub dôchodcov na Latorickej ulici
– letná čitáreň a internetizácia knižnice, voľný prístup k internetu pre mladých
– nové materské centrum
– cezhraničné informačné a impulzné centrum v kultúrnom dome Vesna
– športový areál Tryskáč s multifunkčným futbalovým a bedmintonovým ihriskom (tenis, hádzaná, streetball)
– revitalizácia verejného priestranstva na Medzi Jarkoch z Európskych fondov v hodnote 512 000€
– Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu v hodnote 3.333 960,59€ (ako jediní z mestských častí sme
  samostatne požiadali o nenávratný príspevok z EÚ fondov.)
– výmena plastových okien a dverí na škôlkach
– vstup do Podunajských Biskupíc – úprava vozovky
– detské ihriská a oddychové zóny – obnova a revitalizácia
– iniciovala som petície:

      za vybudovanie rýchlostnej komunikácie R7
      za zachovanie Špecializovanej geriatrickej nemocnice v Pod.Biskupiciach
      na protest proti výstavbe Ropovodu Slovnaft-Schwechat


Kompletná rekonštrukcia zdravotných stredísk – Podunajské Biskupice ( Učiteľská, Lotyšská )

 

Zdravotné stredisko

Krátky popis :

Celková rekonštrukcia – výmena okien, dverí, podláh, sociálnych zariadení, zateplenie, malovka … , IS.

 

 


 

Výmena plastových okien na siedmich škôlkach – Podunajské Biskupice

 

Materská škola

Krátky popis :

Kompletná výmena plastových okien a dverí na 7 materských školách v Podunajských Biskupiciach.

 

 


 

Vybudovanie a rekonštrukcia areálu pre Materské centrum, Letnú čitáreň a Klub dôchodcov – Podunajské Biskupice

 

Centrum

Krátky popis :

Novovytvorené Materské centrum, nová Letná čitáreň pri miestnej knižnici a nový Klub dôchodcov (v poradí 3).

 

 


 

Rozšírenie cintorína – Podunajské Biskupice

 

Cintorín

Krátky popis :

Rozšírenie miestneho cintorína (nových hrobových miest) a vybudovanie / oprava chodníkov na cintoríne.

 

 


 

Revitalizácia verejného priestranstva na Medzi Jarkoch – Podunajské Biskupice

 

Medzi Jarky

Krátky popis :

Obnova priestranstva, kvetinová výzdoba a vystavanie novej tržnice.

 

 


 

Výstavba športového areálu TRYSKÁČ – Podunajské Biskupice

 

Športový areál TRYSKÁČ

Krátky popis :

Novovybudovaný športový areál s multifunkčným ihriskom pre basketbal, hádzanú, voleybal a tenis. Plus futbalové a bedmintonové ihrisko.

 

 


 

Rekonštrukcia komunikácií a križovatiek – Podunajské Biskupice

 

Križovatka - Slovnaft

Krátky popis :

Položenie nového povrchu na križovatke Slovnaftská / Svornosti , Kazanská / Uzbecká. Položenie nového povrchu na vjazde do Podunajských Biskupíc a rozšírenie ulice Svornosti.

 


Foto galéria

Comments are closed.

facebook