375 200 € z Eurofondov na ďalšiu škôlku v Podunajských Biskupiciach

november 5, 2017 v Články od ozvaldova  |  Ziadny komentar

375 200 € z Eurofondov na ďalšiu škôlku v Podunajských Biskupiciach

V septembri sme dostali dobré správy. Práca, ktorú som vyvinula na župe a magistráte v snahe získať financie z eurofondov z Ministerstva pôdohospodárstva SR sa vyplatila. Z 32 projektov je naša mestská časť medzi štrnástimi úspešnými, ktoré boli ohodnotené pozitívne a naša mestská časť dostane plnú sumu 375 200 € na vytvorenie ďalšej škôlky, ktorá bude za Kazanskou na Komárovskej ulici. Druhou radostnou správou je aj to, že Ministerstvo životného prostredia SR vyhodnotilo projekt našej mestskej časti ako jedinú úspešnú v Bratislave, ktorá dostane 41 tisíc € na odstránenie čiernych skládok v našej mestskej časti. Je to pre nás veľmi pozitívne, pretože to sú ďalšie peniaze, ktoré môžeme čerpať, a naše tak ušetríme.

Ak dovolíte, rada by som niečo povedala aj k môjmu pôsobeniu na župe, kde končím svoje funkčné obdobie 2013 – 2017 ako poslankyňa. Nielen ako starostka, ale aj ako župná poslankyňa som vo funkcii vyvíjala veľký tlak v oblasti dopravy a výsledky mojej práce sú už badateľné. Bola som pri tom, keď sa riešila zmena trasovania rýchlostnej komunikácie R7 z variantu C na variant A. To znamenalo, aby sa doprava nevrátila naspäť na Ulicu svornosti, ale obišla Podunajské Biskupice poza Slovnaft. Spustila som petíciu a ďakujem všetkým, ktorí ste ju podporili. Bola som aj pri príprave projektovej dokumentácie rýchlostnej komunikácie R7 medzi Dunajskou Lužnou a Bratislavou. Ako konečný variant prešiel ten náš, takzvaný variant A, a vzniknú tak dva vstupy do hlavného mesta z juhovýchodu. Bola som pri tom, keď 20. mája 2016 premiér Róbert Fico a dodávateľ stavby podpísali zmluvu a potvrdili že komunikácia R7 bude hotová do roku 2020. Plnenie tohto prísľubu mesačne kontrolujem a som v spojení aj s pánom ministrom dopravy. Naposledy tomu tak bolo 22. septembra, kedy som sa zaujímala o medializované informácie o 8 mesačnom sklze vo výstavbe. Pán minister Érsek mi potvrdil, že sklz bude možno len na D4, ale rýchlostná komunikácia R7 sa buduje podľa plánu. Čiže môj boj za R7 končí a ja pevne verím, že v roku 2020 budú Biskupičania využívať aj R7 a dopravná situácia v našej mestskej časti sa zlepší. Určite dohliadnem na to, do úplného konca!

Mojím ďalším úsilím bol boj o zachovanie Špecializovanej geriatrickej nemocnice. Treba si uvedomiť, že keď chceli zrušiť vtedajší Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, aj ako župná poslankyňa som iniciovala petíciu, aby sa v Podunajských Biskupiciach táto nemocnica zachovala. Stalo sa tak a vznikla Špecializovaná geriatrická nemocnica. Prišiel rok 2016 a túto nemocnicu chceli zrušiť opäť. V októbri 2016 ma oslovili všetci pracovníci nemocnice, aby som v tejto veci konala. Za župu, aj za mestskú časť som niekoľkokrát rokovala s pánom ministrom zdravotníctva a dohodli sme sa, že Špecializovaná geriatrická nemocnica bude naďalej fungovať aj s poliklinikou. Trnavské sestry Svätého kríža žiadali vrátiť svoje pozemky a budovy a už si ich aj ohradili. Ja som v tejto veci rokovala aj s predstaviteľmi cirkvi a predstavená Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, sestra Šebastiána, moju víziu do budúcnosti privítala. V prípade môjho ďalšieho pôsobenia na župe tam v spolupráci s mestskou časťou a s ministerstvom zdravotníctva môžeme vytvoriť Geriatrické centrum. Znamená to, že sa zachová zdravotnícka starostlivosť – nemocnica a Liečebňa dlhodobo chorých, oddelenie dlohodobo chorých, a z BSK aj z Eurofondov vieme získať financie na sociálnu oblasť na vytvorenie Domova sociálnych služieb. Nápomocné pri tom by nám mohli byť aj milosrdné sestričky, ktoré sa vždy starali o chorých ľudí, a túto myšlienku vítajú. Dúfam, že sa nám ešte v budúcnosti podarí urobiť v tomto smere veľké veci nielen pre obyvateľov mestskej časti, ale aj pre celý Bratislavský kraj.

Ďalšou z mojich úloh bolo získať peniaze na rozšírenie Ulice svornosti. Po ceste 1/63 už dlhšie jazdíme v dvoch jazdných pruhoch štyri a pol kilometra pozdĺž Podunajských Biskupíc. Financie na rozšírenie na dva jazdné pruhy smerom z Rovinky do mesta som vybavila ako župná poslankyňa a starostka z vládnej rezervy v hodnote 3,8 mil.€ Dopravnú situáciu to zlepšilo, ale na jej vyriešenie potrebujeme už spomínanú R7.

Zúčastnila som sa a som stále súčasťou protestujúcich proti výstavbe ropovodu cez Žitný ostrov. Tento zámer stále trvá a tak pokračujeme v úsilí, aby sa v Podunajských Biskupiciach chránil zdroj pitnej vody. Zastavili sme aj snahu viesť tranzitnú dopravu cez Slovnaftskú, Kazanskú a Vrakunskú ulicu smerom na letisko.

Ako starostku je pre mňa dôležité, že sa nám pre Podunajské Biskupice podarilo za minulé obdobie získať veľké množstvo dotácií v hodnote 300 tisíc € z BSK. Boli to hlavne financie na rekonštrukciu ciest v našej mestskej časti. Musím podotknúť, že Bratislavský samosprávny kraj neopravuje cesty, ktoré sú v mestských častiach alebo v mestách. , Bola som však iniciátorkou stretnutia starostov sedemnástich mestských častí so županom a s pracovníkmi Regionálnych ciest Bratislavy a vyčlenili sme 1 milión a 20 tisíc € ako dotáciu pre všetky mestské časti, ktoré župné zastupiteľstvo odsúhlasilo. Som veľmi rada, že sa nám takto podarilo získať peniaze na zrekonštruovanie ciest aj z krajských peňazí. Vďaka tomu nám zostali financie napríklad na Dudvážsku, Ipeľskú, Lotyšskú a ďalšie ulice, ktoré sme z vlastných zdrojov zrekonštruovali. Financie zo župy mohli čerpať aj materské a základné školy. Som gestorkou dotačnej komisie na župe a vždy som dohliadala na to, aby dotácie do našich materských a základných škôl prišli. O dotácie sa mohli uchádzať aj rôzne športové kluby, spoločenské, náboženské a neziskové organizácie z Podunajských Biskupíc, a ich žiadostiam bolo tiež vyhovené. Veľkú dotáciu dostali napríklad aj naši bejzbalisti Apollo Group, ktorí sa budúci rok chystajú na svetovú súťaž a budeme im držať palce. Nezabudli sme ani na naše kultúrne pamiatky. Získali sme dotácie na zrekonštruovanie troch kaplniek, na rekonštrukciu originálov barokových torz panny Márie, Kráľovnej nebies a Jána Nepomuckého a takisto sme prispeli zo župy sumou 18 tisíc € na rekonštrukciu Súsošia Svätej trojice z roku 1735 a jeho okolia. Peniaze zo župy som ako poslankyňa povinná priniesť nielen našim organizáciám, ale aj všetkým Biskupičanov vo forme kultúrnych podujatí, ako napríklad Juniáles, Fašiangová super sobota, Májový športový deň pre deti, mládež a seniorov, varenie guláša, Mikuláš pre deti, či na vydanie brožúry k oslave 795. výročia prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach. BSK každoročne udeľuje pamätné listy a najvyššie vyznamenania Samuela Zocha. Odkedy na župe pôsobím, vždy som navrhovala osobnosti z Podunajských Biskupíc a komisia nášho laureáta schválila. Ocenenou osobnosťou žijúcou alebo pôsobiacou v Podunajských Biskupiciach bol aj nebohý pán Dr.h.c. Anton Srholec, na ktorého veľmi rada spomínam. Veľa som sa od neho naučila a naše spoločné stretnutia ma vždy posúvali dopredu. Medzi ocenenými bol aj dobre známy akademický maliar Andrej Rudavský, Mons. Július Koller, MUDr. Peter Mikuš PhD., MUDr. Eva Nevická CSc. a historik PhDr. Peter Püspöki Nagy CSc.

Na župe sa podarilo vybaviť aj veľa ďalších dobrých vecí a s pokojným svedomím môžem povedať, že som urobila pre Podunajské Biskupice všetko, čo sa dalo. Dúfam, že sa nám v nasledujúcom päťročnom období podarí na župe dosiahnuť aj ďalšie ciele.

V Podunajských Biskupiciach sa pomaly blížime k ukončeniu prác na základných a materských školách, prebiehajú práce na nových parkovacích miestach, na obnovenom trhovisku. Trhovisko bude monitorovať päť bezpečnostných kamier, ktoré sú napojené na mestskú políciu. Týmto jej ďakujem za spoluprácu, ktorá je výborná, a verím, že jej výsledky budú viditeľné aj v budúcom období.

Je tu mesiac Október, mesiac úcty k starším. Treba si uvedomiť, že našich seniorov si treba ctiť nielen v mesiaci október, ale po celý rok. Na záver mi ešte dovoľte spomenúť Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Nezabúdajme na našich blízkych a zaspomínajme na nich pri svetle horiacej sviečky.
„Nemôžeš si vybrať, ako a kedy zomrieš, môžeš sa ale rozhodnúť, ako budeš žiť. Teraz.“
„Nem változtathatod meg, hogyan halj meg. Vagy mikor. Csak abban dönthetsz, hogyan fogsz élni. Most.”

Alžbeta Ožvaldová
starostka

Posted in Články.

Pridaj komentár

facebook

video galéria