Aktivity


Aktuálne volebné obdobie BSK – oblasť dopravy

 • Kontrolný deň  v Malackách a Rohožníku – výstavba mosta, ktorý zabezpečí zjazd z diaľnice a rekonštrukcií infraštruktúry a ďalšieho mosta patriace BSK
 • Slávnostné otvorenie záchytného parkoviska v Malackách s 91 novými parkovacími miestami
 • Konferencia pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 – 100 rokov Bratislavskej župy
 • Na tlačovke s riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku pánom Dúczom ohľadne Revitalizácie územia – Kameňolom Devín, ktorého cieľom je vybudovať oddychový, športovo-rekreačný park pre obyvateľov Bratislavského kraja
 • Otvorenie novovybudovanej preložky cesty II/572 – Obchvatu Mosta pri Bratislave
 • Pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom ŽSR a jeho tímom aj za účasti primátora Senca o možnosti prenájmu pozemkov na budovanie záchytných parkovísk, budovania terminálov integrovanej osobnej prepravy, Železničného uzla Bratislavy, Plánu udržateľnej mobility, rekonštrukcií tratí v Bratislavskom kraji
 • Pracovné rokovanie ohľadne projektovej dokumentácie Obchvatu Grobov ako aj technickej štúdiu Tangenty
 • Zahájenie výstavby záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji za účasti pána ministra dopravy Árpáda Érseka
 • Na informačnom stretnutí so zástupcami obcí a miest zamerané na tému výstavby obchvatu Groby – Pezinok – Modra ako aj ďalších plánovaných aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry v okrese Pezinok za účasti zástupcov Odboru dopravy a Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK, ako aj zástupcov spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s.
 • Slávnostné prestrihnutie pásky pri príležitosti otvorenia zmodernizovanej cesty III. triedy 1113 medzi Rohožníkom a Malackami
 • Otvorenie 5,5 km zrekonštruovaného úseku medzi Lábom a Jakubovom
 • Kontrola stavby Mosta Malina v Malackách
 • Na pracovnom stretnutí Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • Slávnostné otvorenie stavby Prestupný dopravný terminál v Šenkviciach
 • Na palube Twin City Liner s predsedom BSK Jurajom Drobom, s riaditeľom odboru dopravy Michalom Halabicom. Lodná linka medzi Viedňou a Bratislavou začne premávať od 29.03.2019, trikrát denne.
 • Na zasadnutí dotačnej komisie 
 • Príhovor za Bratislavský samosprávny kraj na medzinárodnej odbornej konferencii 15. Fórum koľajovej dopravy, ktorú organizovala spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky Bratislava, Železničnou spoločnosťou Slovensko a.s. a s podporou zastúpenia Európskej komisie na Slovensku  
 • Na Valnom zhromaždení CENTROPE  – Plán projektov ako aj rozpočet schválený.
 • Na zastupiteľstve  Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy bol schválený rozpočet na rok 2019, pre BID bol schválený o 59 tisíc EUR vyšší rozpočet za Bratislavu.
 • Na zastupiteľstve BSK boli schválené projekty z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy  na podporu športových podujatí, práce s mládežou, športových zväzov, turizmu, ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka
 • Výjazdové rokovanie v oblasti „Senecko“ s dopravnou komisiou, s poslancami v sprievode pána predsedu Drobu a pracovníkov RCB. Nová Dedinka, Bernolákovo a problémy v obci – záchytné parkovisko pri Železničnej stanici, Triblavina – severné a južné napojenie, Tangenta, Senec – rozšírenie križovatky, rekonštrukcia cesty v úseku Senec-Pezinok-Vinosady, 1.časť obchvatu Grobov po Teplé pramene, Ivanka pri Dunaji
 • Otvorenie Informačného dňa k EZUSu s pánom predsedom Drobom, k Výzvam Fondu malých projektov. V rámci nášho kraja žiadatelia majú možnosť získať až 50 tisíc EUR na projekty cezhraničnej spolupráce HU/SK.
 • Stretnutie so zástupcami spoločnosti Reming a  Ministerstva dopravy a výstavby SR ohľadom možností dotiahnutia koľají na územie BSK
 • Kontrola D4/R7 pri výstavbe turbokrižovatky Prievoz pod Prístavným mostom
 • Stretnutie so starostami a primátormi BSK – témy: doprava, sociálne veci, zdravotníctvo, možnosti čerpania EU fondov, IROP, EZUS
 • Oficiálna návšteva primátora Hl. mesta Českej republiky Prahy, pána Zdenka Hřiba a jeho delegácie na Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorých sme privítali s pánom predsedom Drobom a našim tímom. Hlavnou témou našich rozhovorov bola príprava programového obdobia 2021-2027, spoločné problémy v cestnej a verejnej doprave, IDS. Kohézna politika, prezentácia v Bruseli.
 • Otvorenie cykloturistickej sezóny cyklovláčikom Záhoráčikom na trati Záhorská Ves -Plavecké Podhradie
 • Stretnutie s pánom starostom Záhorskej Vsi na tému most cez Moravu
 • 24. Zhromaždenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce v Piešťanoch za prítomnosti šiestich žúp a to: Győr–Moson–Sopron megye, Komárom–Esztergom megye, Pest megye za maďarskú stranu a Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj za slovenskú stranu.
 • Rokovanie s pánom ministrom dopravy Á. Érsekom, predsedom BSK p. Drobom a predsedom TTSK p. Viskupičom a ostatnými zástupcami oboch žúp o možnosti zapojenia vodnej dopravy do Integrovaného dopravného systému v rámci BSK a TTSK
 • Snem Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti, kde som informovala o činnosti BSK v oblasti dopravy, stratégie a EÚ fondov
 • Na kontrolnom dni výstavby cesty III. triedy Malacky-Rohožník
 • Rozhovor v rádiu Patria
 • Rozlúčková návšteva pána prezidenta Andreja Kisku na úrade Bratislavského samosprávneho kraja
 • Prijatie delegácie z rumunského regiónu PRAHOVA spolu s ekonomickou a kultúrnou misiou EUROPRAHOVA
 • Na kontrolnom dni pri výstavbe D4/R7 s konzorciom D4/R7 v Moste pri Bratislave
 • Kontrolný deň s pracovníkmi RCB prebiehajúcich prác na úseku Rohožník-Malacky, výstavba mosta v Malackách, priebeh kosenia popri našich cestách ako aj obnovy vodorovného značenia na našich komunikáciách
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR k téme Železnice SR
 • Kontrola preložky 1/572 ,ktorá bude slúžiť ako “obchvat” Mosta pri Bratislave aj pre okolité obce (Malinovo, Tomášov, Štvrtok na ostrove, Studené, Dunajská Lužná) pri vstupe do Bratislavy, obchádzajúc preplnenú 1/63.
 • Rozhovor v TV Bratislava o Integrovanom dopravnom systéme ako o Mestskej hromadnej doprave
 • Verejné prerokovanie analytickej časti Plánu udržateľnej mobility na BSK – pripravujeme strategický dokument v oblasti dopravy v našom regióne
 • Kontrolný deň rekonštrukčných a ostatných prác na cestách BSK
 • Otvorenie prestupného dopravného terminálu vo Svätom Jure
 • Kontrola rekonštrukčných prác na komunikáciách BSK
 • Rokovanie vo Varšave s maršálkom Mazovského vojvodstva A. Struzikom o kohéznej politike EÚ  2021-2027,  implementácia projektov financovaných z fondov EÚ
 • Slávnostné otvorenie podujatia Kráľovstvo husaciny v Slovenskom Grobe s pánom starostom Gašparovičom a s Cechom husacinárov v spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja a Krajskej organizácie cestovného ruchu
 • Rozhovor v rádiu Patria k integrovanej doprave medzi TTSK a BSK
 • Delegácia BSK v Bruseli
 • Účasť na tlačovke k programovému vyhláseniu predsedu BSK.
 • Otvorenie vernisáže výstavby akademického maliara Doc. v CIIC na Biskupickej ulici
 • Zasadnutie za účasti RCB a predsedu BSK ohľadom investičných zámerov – list ministrovi dopravy.
 • Stretnutie s vedením ŠGN a plán na záchranu nemocnice.
 • Pracovné stretnutie s ministrom dopravy na MDURR SR na témy možnosti zlepšenia dopravy v BSK.
 • Stretnutie s generálnym riaditeľom UNB Ružinov ohľadom ŠGN v Podunajských Biskupiciach.
 • Stretnutie s predstaviteľmi železníc ohľadom problémových uzlov v BSK (Bernolákovo).
 • Účasť na tlačovke ohľadom rozšírenia D1 (minister, župan, starostovia okolitých obcí).
 • Účasť na odovzdávaní ocenení Samuela Zocha a pamätných listov.
 • Účasť na proteste proti ilegálnej skládke VASSAL.
 • Stretnutie s generálnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva za účasti vedenia UNB Ružinov a ŠGN.
 • Účasť na slávnostnom otvorení turistickej sezóny vlaku Záhoráčik , vodáckej sezóny a cyklistickej sezény v Gajaroch.
 • Účasť na koncerte v katedrále Sv. Martina.
 • Účasť na výberových konaniach riaditeľa dopravy BSK.
 • Cezhraničná spolupráca HU-SK – monitorovací výbor cezhraničnej spolupráce.
 • Účasť na slávnostnej sv. omši za BSK a následné ukladanie vencov – kostol sv. Mikuláša.
 • Zasadnutie členov dotačnej komisie s predsedom BSK a odbornými hodnotiteľmi projektov.
 • Účasť na slávnostnej akcii odovzdania vyznamenania veľvyslancovi Maďarskej republiky na Slovensku.
 • Krajská rada zamestnávateľských zväzov pre odborné vzdelávanie.
 • Kontrolný deň s pracovníkmi RCB v rámci kraja.
 • Výjazd a kontrola okolia jazier SOŠ Ivanka pri Dunaji.
 • Regionálne združenie starostov mestských častí hl. mesta Bratislavy na BSK.
 • Účasť na tlačovke s ministrom dopravy, s primátorom Bratislavy, s riadiacim pracovníkom BID a zástupcom vlakových dopravcov pri vedení Regio Jet do IDSBK od 1. apríla.
 • Na základe pozvania účasť na sneme Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti).
 • Rozhovor do rádia RTVS o RDS BK (Pátria).
 • Kontrolný deň s vedením RCB na stavbách – Čierna Voda – Malacky – Závod kruhový objazd Nová Dedinka
 • Tlačovka pri spustení prác na D4/R7, D1 – Triblavina za účasti ministra dopravy, predsedu BSK, starostov okolitých obcí, vedenia NDS
 • Stretnutie so starostami ZMOMR na riešenie problému obchvatu Pezinsko.
 • Stretnutie s hlavnými predstaviteľmi Železníc Slovenskej republiky, ktorého témou bola užšia spolupráca, zdvojkoľajnenie, zahustenie, vyššia intenzita vlakov na území BSK, ako aj téma budovania II. a III. koľají a terminálov na území BSK.
 • Stretnutie s ministrom dopravy A. Érsekom na tému spolupráce župy a ministerstva v oblasti železničnej dopravy, prípravy záchytných parkovísk v rámci kraja rozšírenie D1, 1/61, D4/R7 (postup prác, termíny).
 • Stretnutie OZ Triblavina, ministra dopravy A. Érseka a objasnenie postupu prípravy rozšírenia D1.
 • Zasadnutie regionálneho združenia starostov mestských častí hlavného mesta Bratislavy v Rači.
 • Stretnutie, výmena skúseností s pracovníkmi BID.
 • Zasadnutie členov poradného orgánu župana J. Drobu na udelenie cien Samuela Zocha a pamätných listín.
 • Účasť na výberovom konaní šéfa dopravy 1., 2., 3. kolo.
 • Stretnutie vicežupanov Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja na TSK ohľadom spolupráce a pravidelných ďalších stretnutí – výmena skúseností.
 • Výjazd do oblasti Senecka – kontrola ciest a mostov v správe BSK.
 • Účasť na zasadnutiach dotačnej komisie na hodnotenie projektov (23.2, 2.3.2018)
 • Rokovanie ZMOMR na BSK.
 • Rokovanie s generálnym riaditeľom RCB Milanom Valašíkom ohľadom ciest v správe župy.
 • Výjazd Malacko – návšteva a obhliadka ciest Malackého regiónu.
 • Stretnutie s pracovníkmi ministerstva zdravotníctva a s pracovníkmi ŠGN ohľadom nového Geriatrického centra – Nemocnica Podunajské Biskupice.
 • Stretnutie s riaditeľom SAD Petrom Sádovským, téma – autobusová doprava v regióne, Slovak Lines a BID.
 • Zastúpenie Bratislavského kraja na politickej konferencii Centrope v Gyori, preberanie predsedníctva.
 • Stretnutie s RCB ohľadom obchvatu Pezinok – Grobovo.
 • Stretnutie s predstaviteľmi politických strán ohľadom zákona 369 o obecnom zriadení.
 • Rokovanie s NDS o rozšírení D1 a križovatky Triblaviny.
 • Výjazd Pezinsko – návšteva a obhliadka ciest Pezinského regiónu.
 • Rozhovor v Slovenskom rozhlase o Bratislavskej integrovanej doprave.
 • Účasť na otvorení Danubius gastro – Incheba.
 • Stretnutie s občianskym združením – Triblavina.
 • Stretnutie – Hasičský zbor – vytvorenie nového Hasičského centra v Bratislavskom regióne.
 • Odovzdanie Ceny Flóry za Bratislavský samosprávny kraj.
 • Ukladanie venca z príležitosti 73. výročia ukončenia II. svetovej vojny.
 • Účasť na pracovnej porade Európskeho zasadnutia územnej  spolupráce (EZUS) vo Veľkom Mederi.
 • Kontrola stavu prípravy rekonštrukcie ciest v BSK za účasti RCB.
 • Športový deň detí s podporou dotácie z BSK.
 • Účasť na zhromaždení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce v Győri za BSK.
 • Kontrolný deň s vedením RCB-Čierna Voda I. etapa.
 • Stretnutie u predsedu BSK s primátorom Bratislavy a s odbornými pracovníkmi na tému  záchytné parkoviská a verejná doprava.
 • zhromaždenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce v Tatabányi.
 • Otvorenie dopravného detského ihriska v Stupave.
 • Prezentácia nových cestovných poriadkov za účasti BID pre obce v BSK.
 • Stretnutie s generálnym riaditeľom ÚNB, téma Špecializovaná geriatrická nemocnica v Podunajských Biskupiciach.
 • Kontrola priebehu rekonštrukcie ciest, prípravy okružnej križovatky v Novej Dedinke (Čierna Voda, Závod, Reca)
 • Zasadnutie SAD, BID, pracovníkov dopravy – téma: zvýšenie počtu autobusov SAD od 15. augusta 2018.
 • Stretnutie s ministrom dopravy na BSK – záchytné parkoviská, tiopy, I/61 – rozšírenie, objem výkonov vlakovej dopravy na ďalší rok, výmena železničného závoru v Bernolákove.
 • Účasť na zasadnutí 8 krajov na Ministerstve dopravy a výstavby SR so štátnou tajomníčkou Ladislavou Cengelovou Ministerstva dopravy a výstavby SR na tému: Verejná osobná doprava 2030
 • Kontrolný deň s vedením RCB – Čierna Voda, Malacky, Závod.
 • Zhromaždenie EZUS-u (Európske zoskupenie územnej spolupráce) v Tatabányi. Preberanie predsedníctva od 1. júla (TSK)
 • Slávnostná imatrikulácia – 16. ročník Detskej Univerzity Komenského.
 • Kontrolný deň – Malacky, Rohožník, spustenie Rohožníka z IROP-u, oznamy do médií o uzávierke a náhradných trasách z Rohožníka.
 • Tlačovka na Mlynských Nivách na tému: IDS za účasti BID, Slovak lines, predsedu BSK
 • Zasadnutie monitorovacieho výboru EZUSU
 • Aktuálna situácia vo verejnej doprave v BSK a TTSK, za účasti oboch predsedov krajov – memorandum o spolupráci.
 • Určenie harmonogramu prác – 22.08.2018 odsúhlasené vládou náš návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na revitalizáciu cesty II/50 Senec – Viničné – Pezinok . 7,2 mil. pre kraj
 • Porada na RCB za účasti predsedu p. Drobu ohľadom obchvatu „Grobov“
 • Kontrolný deň na kruhovom objazde Nová Dedinka
 • Rozhovor do rádia Pátria o integrovanej doprave, prebiehajúcich rekonštrukciách ciest v BSK,
 • Otvorenie IV. Fóra Dunajského fondu – spojenie riekou v Divadle Aréna
 • Stretnutie BSK a Juhomoravského kraja k 100 výročiu ČSR v Bruseli za prezentácie gastronómie, vína a prác študentov našej umeleckej školy.
 • Plán udržateľnej mobility za účasti všetkých dopravcov
 • Účasť na stretnutí s čínskou delegáciou – stretnutie so zástupcami z čínskeho mesta Kanton (Guangzhou), provincia Kuang-tung

 

Volebné obdobie 2010 – 2014

 

komunalne_volby_2014_alzbeta_ozvaldova

 


Volebné obdobie 2006 – 2010

 


1,
Chcem vyriešiť neúnosnú dopravnú situáciu pri vstupe do BA smerom zo Šamorina, Dunajskej Stredy a to nultým obchvatom D4 a rýchlostnou komunikáciou R7

2,
Chcem presadiť kvalitné apolitické školstvo-zlepšiť postavenie učiteľa a kvalitu výučby

3,
Chcem chrániť zdroj pitnej vody na Žitnom ostrove

4,
Bojujem za slušný život

 

Aktivity a úspechy v rámci Podunajských Biskupic:

– zrekonštruované zdravotné strediská
– nový klub dôchodcov na Latorickej ulici
– letná čitáreň a internetizácia knižnice, voľný prístup k internetu pre mladých
– nové materské centrum
– cezhraničné informačné a impulzné centrum v kultúrnom dome Vesna
– športový areál Tryskáč s multifunkčným futbalovým a bedmintonovým ihriskom (tenis, hádzaná, streetball)
– revitalizácia verejného priestranstva na Medzi Jarkoch z Európskych fondov v hodnote 512 000€
– Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu v hodnote 3.333 960,59€ (ako jediní z mestských častí sme
  samostatne požiadali o nenávratný príspevok z EÚ fondov.)
– výmena plastových okien a dverí na škôlkach
– vstup do Podunajských Biskupíc – úprava vozovky
– detské ihriská a oddychové zóny – obnova a revitalizácia
– iniciovala som petície:

      za vybudovanie rýchlostnej komunikácie R7
      za zachovanie Špecializovanej geriatrickej nemocnice v Pod.Biskupiciach
      na protest proti výstavbe Ropovodu Slovnaft-Schwechat


Kompletná rekonštrukcia zdravotných stredísk – Podunajské Biskupice ( Učiteľská, Lotyšská )

 

Zdravotné stredisko

Krátky popis :

Celková rekonštrukcia – výmena okien, dverí, podláh, sociálnych zariadení, zateplenie, malovka … , IS.

 

 


 

Výmena plastových okien na siedmich škôlkach – Podunajské Biskupice

 

Materská škola

Krátky popis :

Kompletná výmena plastových okien a dverí na 7 materských školách v Podunajských Biskupiciach.

 

 


 

Vybudovanie a rekonštrukcia areálu pre Materské centrum, Letnú čitáreň a Klub dôchodcov – Podunajské Biskupice

 

Centrum

Krátky popis :

Novovytvorené Materské centrum, nová Letná čitáreň pri miestnej knižnici a nový Klub dôchodcov (v poradí 3).

 

 


 

Rozšírenie cintorína – Podunajské Biskupice

 

Cintorín

Krátky popis :

Rozšírenie miestneho cintorína (nových hrobových miest) a vybudovanie / oprava chodníkov na cintoríne.

 

 


 

Revitalizácia verejného priestranstva na Medzi Jarkoch – Podunajské Biskupice

 

Medzi Jarky

Krátky popis :

Obnova priestranstva, kvetinová výzdoba a vystavanie novej tržnice.

 

 


 

Výstavba športového areálu TRYSKÁČ – Podunajské Biskupice

 

Športový areál TRYSKÁČ

Krátky popis :

Novovybudovaný športový areál s multifunkčným ihriskom pre basketbal, hádzanú, voleybal a tenis. Plus futbalové a bedmintonové ihrisko.

 

 


 

Rekonštrukcia komunikácií a križovatiek – Podunajské Biskupice

 

Križovatka - Slovnaft

Krátky popis :

Položenie nového povrchu na križovatke Slovnaftská / Svornosti , Kazanská / Uzbecká. Položenie nového povrchu na vjazde do Podunajských Biskupíc a rozšírenie ulice Svornosti.

 

 


 

Foto galéria

Comments are closed.