Bulletin

november 29, 2011 v Články od ozvaldova  |  Ziadny komentar

Na sklonku rokov šesťdesiatych navštívil Bratislavu francúzsky spisovateľ Jean Paul Sartre. V diskusii sa opýtal nášho spisovateľa Dominika Tatarku prečo píše. „ Aby som si pamätal“, odvetil Tatarka. Veľký francúzsky literál uznanlivo pokýval hlavou. Brožúry a knihy vskutku môžu vychádzať najmä kvôli uchovaniu generačnej pamäti.

Vážení spoluobčania,
sme svedkami aj priamymi účastníkmi udalosti povznášajúcej dušu, potešujúcej srdce a obohacujúce človečenskú životnú skúsenosť. Na 790 výročie prvej písomnej zmienky o našej obci (mestskej časti) vyprevádzame na cestu ďalšiu informačnú brožúru o Podunajských Biskupiciach zameraných na udalosti a diania v posledných piatich rokoch (2006-2011).

Som nesmierne rada, že sa nám podarilo urobiť ďalší kus práce pri zveľadení našej mestskej časti. Vypracovali sme dlhodobý Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Vybudovalo sa Cezhraničné informačné a impulzné centrum so stálou etnografickou výstavou a štvorjazyčným slovensko – maďarsko – nemecko – anglickým filmom o Podunajských Biskupiciach.

Vybudoval sa športový areál Tryskáč s futbalovým, basketbalovým a multifunkčným ihriskom (tenis, hádzaná, volejbal). Zrekonštruovali sa dve zdravotné strediská na Lotyšskej a Učiteľskej ulici. Vymenili sa okná a dvere na všetkých siedmych materských školách. K dvom klubom dôchodcov v starej obci a Medzi Jarkoch pribudol nový klub aj na Dolných honoch. Vybudovala sa letná čitáreň s internetovým prístupom v knižnici, ako aj Materské centrum pre mamičky s deťmi. Na celom území pribudli nové hracie elementy na detských ihriskách a od roku 2007 sme zaviedli kultúrno-spoločenské podujatie juniáles.

Z Eurofondov prebehla za 500 tisíc € revitalizácia verejného priestranstva na sídlisku Medzi jarkami v lokalite pred ZŠ na Bieloruskej ulici. Získali sme 3,6 mil. Eur na I. etapu kanalizácie v dľžke 3,6 km na II. etapu 17 mil. Eur v dľžke 15,8 km. Týmto odkanalizujeme skoro všetky ulice starej obce a zrekonštruujeme vozovku v dľžke
19,5 km. Vláda SR odsúhlasila 3,8 mil . Eur na rozšírenie Ul. svornosti, (I/63) na dva jazdné pruhy smerom do mesta v dľžke 4,4 km tesne vedľa našej mestskej časti. Týmto sa zlepší dopravná situácia v rannej špičke v Podunajských Biskupiciach. Vyrieši sa to vybudovaním rýchlostnej komunikácie R7 a D 4 (nultého obchvatu).

Pripravujeme výmenu okien na všetkých štyroch základných školách.Za uplynulých 5 rokov sme urobili kus práce, získali sme 23,4 mil Eur na zveľadenie našej mestskej časti

„Rob, čo môžeš, s tým, čo máš, tam, kde si.“ (T. Roosevelt)

Ďakujem všetkým, – ktorí nám pomáhali – za výsledky práce, za plody, ktoré pretvárajú našu mestskú časť. Želám všetkým Biskupičanom pevné zdravie, veľa tvorivých síl, dobré pocity z vykonanej práce, mnoho šťastia a osobných úspechov ako aj vrúcny vzťah k svojej obci, k mestskej časti Podunajské Biskupice.

PhDr. Ožvaldová Alžbeta
starostka

Posted in Články.

Pridaj komentár

facebook

video galéria