Na aktuálne témy – čistenie lesa

máj 17, 2016 v Články od ozvaldova  |  Ziadny komentar

oz-vsestrankoNa úvod sa chcem poďakovať členom Občianskeho združenia Všestranko, ktorí v spolupráci s našou mestskou časťou 19. marca (v sobotu) čistili náš les, kde vyzbierali asi 70 pneumatík a štyri kontajnery rôzneho odpadu. Ale zároveň je mi ľúto, že veľa ľudí si neváži prostredie, v ktorom žije, ani v prírode, ani na verejných priestranstvách našej mestskej časti. Ďakujem tým obyvateľom, ktorí sa aj na sídliskách aj v starej časti starajú o svoje okolie a prosím tých, ktorí to doteraz nerobili a nerobia, aspoň nezahadzujte smeti! Verejnoprospešní pracovníci úradu denne vyzbierajú množstvo zahodených smetí (aj medicínsky odpad). Niektorí si myslia, že zahadzovať ohorky a krabičky od cigariet, fľaše, igelitové vrecká či papier je normálne a je povinnosťou niekoho po nich to zbierať. Neuvedomujú si, že ich správanie sa je aj ich vizitkou. Už sme urobili veľa spoločných krokov na zveľadenie našej mestskej časti a dúfam, že aj my, tu žijúci ľudia, sa postupne naučíme vážiť si svoje okolie. Tu chcem pripomenúť môj sľub, že ani meter štvorcový zelene nepredáme! (Toho sa aj držím). Ale v súčasnosti sa začala výstavba pri Bille! Chcem všetkým občanom pripomenúť, že pozemok pri Bille predalo hlavné mesto Bratislava ešte v roku 2005! Podľa platného zonálneho územného plánu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice – Centrum ešte z roku 1996 je pozemok určený na výstavbu. Zabrániť výstavbe nemôžeme, ale môžeme ju skorigovať, čo sa aj podarilo. Namiesto piatich objektov (ktoré boli naplánované v minulosti) sa robia len dva objekty a investor sa zaviazal, že vybuduje nové detské ihrisko a na základe požiadavky občanov zlikviduje jamu pri Bille a vyrovná terén, zasadí nové stromy.

Blíži sa obdobie bilancie uplynulého roka. Výsledok nášho hospodárenia sa odzrkadlí v záverečnom účte. Minulý rok sme investovali do verejných priestranstiev, detských ihrísk, športovísk, ciest, chodníkov, školských zariadení, požiarnej zbrojnice nemalé finančné prostriedky, o ktorých som vás pravidelne informovala. Vždy som dbala na to, aby sa hospodárilo rozumne a teraz v záverečnom účte sa nám to aj musí odzrkadliť. S potešením konštatujem, že sme vo vynikajúcej kondícii aj tento rok. Prebytok hospodárenia je takmer 700 tisíc eur a na rezervnom fonde máme cca 640 tisíc eur. Preto zasa môžeme aj v roku 2016 rozumne investovať do nášho majetku. Po odsúhlasení zastupiteľstvom môžeme pokračovať v rekonštrukcii 11 našich školských zariadení (strechy, maľovky), chceme zrekonštruovať trhovisko na Dolných honoch, pokračujeme s rekonštrukciou zverených ciest, chodníkov, rozšírime kamerový systém o ďalšie kamery, rozšírime počet parkovacích miest a konečne by sme chceli vybudovať aj cyklotrasu smerom do lesa. Mestská časť prispeje finančne aj na plánovaný informačný panel, ktorý bude umiestnený pri vstupe do lesa. Tento rok prebieha v znamení 795. výročia prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach. Od Bratislavského samosprávneho kraja sa mi podarilo získať na rôzne podujatia 10 000 eur a 15 000 eur na obnovenie sochy Svätej Trojice.

Aj tento rok nás „Odvaha vyšle na cestu, ale len pokora nás povedie do cieľa“.

Alžbeta Ožvaldová
starostka

Posted in Články.

Pridaj komentár

facebook

video galéria