Na aktuálne témy – Tento rok investujeme milión eur

máj 17, 2016 v Články od ozvaldova  |  Ziadny komentar

cyklotrasaAko som vás informovala, mali sme prebytok hospodárenia za rok 2015, to znamená aj tento rok vieme v našej mestskej časti urobiť ďalší kus práce.
Poslanci nášho miestneho zastupiteľstva sú veľmi rozumní, pragmatickí ľudia, s ktorými sa veľmi dobre spolupracuje, za čo im patrí vďaka. Aj teraz, na aprílovom zastupiteľstve sme sa dohodli, čo všetko urobíme v tomto roku. Prioritami zostávajú materské a základné školy, ktoré skrášlime podľa požiadaviek jednotlivých školských zariadení: zrekonštruujeme strechy, fasády, školské jedálne, terasy, šatne, hygienické zariadenia. Už pravidelne niekoľko rokov rozširujeme detské ihriská, aj tento rok sa tam dostanú ďalšie nové hracie aj fitnes prvky. Po vybudovaní kanalizácie máme nové povrchy vozoviek na uliciach, kde sa realizovali tieto práce. Na ostatných miestach budeme pokračovať s rekonštrukciou našich vozoviek a chodníkov.
Cez Jegenešskú ulicu smerom cez hrádzu, Rovinku sa vieme dostať do nášho lesa a napojiť sa na Medzinárodnú cyklotrasu pri Dunaji. Už sa robí projekt, tento rok aj to chceme stihnúť, aby aj obyvatelia Podunajských Biskupíc mali svoju cyklotrasu. Dúfam, že magistrát nám konečne zverí vytipovaný pozemok, kde vybudujeme psí park. Už som v minulosti spomínala, že nesúhlasíme s takou filozofiou parkovacej politiky, ktorá oberá ľudí o peniaze a nezvýši počet parkovacích miest. My ideme opačným smerom. Našou snahou je vybudovať ďalšie parkovacie miesta, čo tento rok aj zrealizujeme. Nemôžeme sa zapojiť do takého systému parkovania, ktorý je nejasný, ktorý finančne zaťaží obyvateľov a nezabezpečí pohodlné parkovanie. Nesúhlasíme ani s tým, že Bratislavčan má byť zrazu obyvateľom len danej mestskej časti, má iné práva a povinnosti v rámci ostatných mestských častí. Tým vznikne 17 lokálnych parkovacích politík. Podľa nás občan s trvalým bydliskom v Bratislave by mal byť rezidentom v rámci celého mesta. Som veľmi rada, že naše zastupiteľstvo to chápe rovnako, a neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený parkovací systém v hlavnom meste. Keď vyjdú naše Biskupické noviny, určite už bude podpísaná zmluva so zhotoviteľom R7 a D4 a končene sa začne výstavba tejto pre nás dôležitej infraštruktúry.

Alžbeta Ožvaldová
starostka

Posted in Články.

Pridaj komentár

facebook

video galéria