Na aktuálnu tému – BVS postup pripájania nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

jún 13, 2016 v Články od ozvaldova  |  Ziadny komentar

kanalizaciaV súvislosti s novovybudovanou verejnou kanalizáciou v našej mestskej časti každá domácnosť obdržala od BVS (Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.) postup pripájania nehnuteľností na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci našej investičnej akcie – Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu – Kanalizácia Podunajských Biskupíc I. a II. etapa. Naši obyvatelia využívajú každú stredu a vybavujú si napojenie na kanalizáciu s príslušnou pracovníčkou BVS a.s., ktorá má dočasné pracovisko u nás na úrade na Trojičnom námestí na 1. poschodí v zasadacej miestnosti do 30.06.2016 podľa dohody s BVS a.s.. Je to dobré, osvedčilo sa to, nakoľko obyvatelia si vedia potrebné veci vybaviť u nás a nemusia ísť na Prešovskú ulicu. Chcela by som upozorniť našich občanov, že tento zjednodušený postup platí do 30.11.2016 to znamená že dovtedy je v platnosti hromadné vodohospodárske vyjadrenie pre našich obyvateľov. Po uplynutí tejto lehoty každý, kto sa bude chcieť napojiť na kanalizáciu, bude musieť požiadať BVS o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, ktoré bude spoplatnené v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb BVS a.s. Preto, vážení obyvatelia využite možnosť do 30. novembra 2016!
Dňa 20. mája 2016 som mala tú česť sa zúčastniť na Slávnostnom podpise zmluvy na výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 za účasti pána premiéra SR Róberta Fica, ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Romana Brecelyho a zástupcov víťazného konzorcia Obchvat Nula. Mojou úlohou bude, aby som dohliadla na našom území na splnenie termínov, priebehu prác. Dúfam, že podľa prísľubu sa D4 a R7 postaví za štyri roky a štyri mesiace, to znamená, že koncom 2020 by nám tieto stavby významne mali pomôcť v doprave v našom regióne.
V mesiaci máj sme mali pod záštitou 795. výročia prvej písomnej zmienky v Podunajských Biskupiciach rôzne kultúrne a športové podujatia. Dňa 04. mája sme uložili veniec k soche padlých hrdinov pri príležitosti 71. výročia oslobodenia a ukončenia II. svetovej vojny. Pán farár požehnal vo vstupnom nádvorí historickej budovy Miestnho úradu torzá originálov barokových sôch svätého Jána Nepomuckého a Panny Márie, kráľovnej nebies. Uložili sme veniec k soche Svätého Floriána, pri stĺpe svätej Trojice a zúčastnili sme sa na slávnostnej omši vo Farskom kostole svätého Mikuláša na počesť našich hasičov, otvorila sa vernisáž výstavy mandal a výtvarných diel Evy Csémy, Posolstvá z minulosti. Dňa 20. mája sme organizovali Športový deň, ktorého sa zúčastnili od predškolákov po seniorov, každá generácia obyvateľov našej mestskej časti a 04. júna v spolupráci s Human Base sme organizovali z príležitosti MDD ďalší nezabudnuteľný športový deň na Tryskáči.
Na rekonštrukciu sochy svätej Trojice z roku 1735 sme z BSK získali 15 000 Eur a na rôzne podujatia z príležitosti 795. výročia10 000 Eur. Pripravujeme aj prebiehajú súťaže na rekonštrukcie MŠ, ZŠ, ktoré budú zrealizované v letnom období. S výstavbou cyklotras sa začalo od Jegenešskej ulice začiatkom júna. Ďalšie nové hracie elementy na naše detské ihriská sú v súťaži, letných mesiacoch by mohli byť dodané.
Dňa 01. júna bolo MDD. Všetkým našim detičkám prajeme krásne, bezstarostné detstvo a ich rodičom veľa radosti zo svojich ratolestí!

Alžbeta Ožvaldová
starostka

Posted in Články.

Pridaj komentár

facebook

video galéria