Na aktuálne témy – pracujeme ďalej aj v dovolenkovom období

august 1, 2016 v Články od ozvaldova  |  Ziadny komentar

mestski-policajtiPrichádza letné obdobie, čas dovoleniek a oddychu. Pre mestskú časť to znamená obdobie, keď sa môže urobiť najviac práce. V júni prebiehajú súťaže, niektoré budú vypísaní ešte aj v júli. Ale možno skonštatovať, že v letom období pribudnú ďalšie nové hracie prvky na našich detských ihriskách. Začneme budovať Psí park na sídlisku Medzi jarkami, za kruhom na Lotyšskej, pri Vrakunskej ulici. Najprv pozemok oplotíme, osadia sa lavičky a smetné koše. Tento psí park bude slúžiť širokej verejnosti ako cvičisko pre psov a športové vyžitie ich majiteľov. Pokračujeme s rekonštrukciami, opravami, úpravami aj na základných a materských školách. V Základnej škole Vetvárska budeme maľovať chodby, na Biskupickej zveľadíme šatne a jedáleň, na Bieloruskej jedáleň, na Podzáhradnej obnovíme hygienické zariadenia postupne v družine, telocvični a na všetkých poschodiach. Materské školy čakajú rozsiahle rekonštrukcie celých striech, niekde treba odstrániť pred zateplením a maľovaním vonkajších fasád statické poruchy. V rámci vyčlenených financií urobíme práce podľa požiadaviek riaditeliek materských škôl. Podľa predbežnej dohody s trhovníkmi na Latorickej ulici (ktorých necháme predávať až do konca roka) pripravujeme podklady na vyhodnotenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, zastavovaciu štúdiu, prieskum ceny nových stánkov podľa veľkosti a požiadaviek predávajúcich kvetín, ovocia a zeleniny, potravín, rozličného tovaru. Rekonštrukcie celého trhoviska chceme vykonať začiatkom budúceho roka, aby do leta 2017 bolo „nové trhovisko“ hotové. V Podunajských Biskupiciach máme už inštalovaných 15 kamier. Mestská polícia prisľúbila namontovať ďalšie 2 kamery, ktoré budú slúžiť na ochranu našich obyvateľov. Posilnili sme počet členov mestskej polície na troch, ktorých mená a kontakty nájdete v prípade potreby na našej webovej stránke (www.biskupice.sk).

Priebežne rekonštruujeme chodníky a verejné priestranstvá a zabezpečíme ďalšie parkovacie miesta pre našich obyvateľov. Od Ul. svornosti po Jégenešskej až za železničný prechod je hotová cyklotrasa. Hotová je časť po celej dĺžke hrádze, napája sa na Rovinku, potom sa vracia do lesa. Na Jégenešskej ulici medzi železničným priecestím a hrádzou sa pre objektívne príčiny dokonči cyklotrasa až na budúci rok. Pracovníci Západoslovenských elektrární robia veľké rekonštrukčné práce. Vymieňajú káble, ktoré prechádzajú cez toto územie. Keďže nemôžeme odpojiť ľudí od elektriny, musia etapovite vymieňať vedenie, čo potrvá do budúceho roka. Teda pre rozsiahlu rekonštrukciu vysokonapäťových rozvodov od Transformovne VN do areálu Slovnaftu, a. s. realizujú projekt s názvom: „Diaľkové riadenie a výmena transformátora T 404 v ESt Podunajské Biskupice“, ktorého súčasťou je časť Jégenešskej ulice (od koľajníc po hrádzu), kde došlo ku kolízii s plánovanou cyklotrasou. Preto sa táto časť dokončí až na budúci rok. Teraz sa bude robiť ešte cca 600 metrový úsek od lesa (smerom k R7), aby sa mohlo napojiť na lesnú cestu a odtiaľ na medzinárodnú cyklotrasu. Medzi Rovinkou (kde je ukončená trasa) a Podunajskými Biskupicami sa tiež vynecháva časť, lebo tade pôjde R7 a úsek cyklotrasy sa bude robiť súbežne s rýchlostnou cestou.
Koncom júna som sa zúčastnila na ministerstve dopravy porady o dotácii na rozvoj bývania, na obstaranie nájomných bytov. Po preštudovaní všeobecných podmienok poskytnutia dotácie predložím na ďalšie rokovanie zastupiteľstva materiál o možnosti výstavby ďalších nájomných bytov v našej mestskej časti. Nemilo ma prekvapil postup magistrátu, ktorý na rokovanie mestského zastupiteľstva opäť zaradil zvýšenie daní z nehnuteľností. Som proti zvýšeniu daní! Nie preto, že by som chcela byť „populárna“, ale preto, lebo som presvedčená, že Bratislava by mala dostať oveľa viac peňazí z rôznych daní. Celé hlavné mesto je „solidárne“ voči celému Slovensku. Nie som proti, ale Bratislava by mala dostať aspoň polovicu toho, čo by jej právom patrilo… a nemali by sa občania Bratislavy skladať na chýbajúce financie.

Na privítanie letného obdobia sme 25. júna organizovali už po desiaty raz juniáles. Prajem všetkým obyvateľom našej mestskej časti krásne, oddychové dovolenkové obdobie!

Alžbeta Ožvaldová
starostka

Posted in Články.

Pridaj komentár

facebook

video galéria