Rušný, ale úspešný druhý rok volebného obdobia

december 24, 2016 v Články od ozvaldova  |  Ziadny komentar

erb-podunajske-biskupiceKončí sa druhý rok volebného obdobia 2014 – 2018, ktorý bol rušný, ale celkovo pre mestskú časť úspešný. Všetky aktivity v tomto roku prebiehali v znamení 795. výročia prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach.

V tomto roku sme finančné prostriedky z rezervného fondu v hodnote 150 tisíc € použili na ďalšie zveľadenie v našich školských a predškolských zariadeniach: v Základnej škole Biskupická sme zrekonštruovali šatne, v Základnej škole Vetvárska sme vymaľovali chodby, v Základnej škole Bieloruská zmodernizovali jedáleň a v Základnej škole Podzáhradná zrekonštruovali hygienické zariadenia. Podobné práce v hodnote 150 tisíc 469 € sa vykonali aj v materských školách: na Latorickej ulici sme zrekonštruovali plochú strechu celého objektu, dve škôlky na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1 dostali nové vonkajšie fasády, nakúpili sme potrebné a požadované pomôcky do kuchýň. Na rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk sme minuli 20 tisíc €, nové hracie a cvičiace prvky sme rozložili na 18 ihrísk. V septembri sme otvorili Psí park pre našich psičkárov, ktorý sme vybudovali za 10 tisíc €. Na Tryskáči sme vymenili umelý trávnik pre našich futbalistov za 27 tisíc € a avizovaná cyklotrasa sa budovala v hodnote 79 900 € z Jegenešskej ulice s napojením na hrádzu a na Rovinku, odkiaľ sa vieme dostať do lesa (vynechaná je časť, kade pôjde R7 a kde sa na Jegenešskej robí prekládka vysokého napätia).
Z Dvojkrížnej ulice sa cyklisti dostanú na Trojičné námestie vybudovanou cyklotrasou cez Odeskú, Orenburskú a Vetvársku ulicu. Dokončili sme kamerový systém OČKO, II. časť, za 23 280 € a v mestskej časti máme 15 kamier napojených na mestskú políciu. Zrekonštruovali sme miestne komunikácie a chodníky za 164 tisíc €: na Bieloruskej ulici celý vnútroblok, chodník nádvoria Trojičného námestia, miestne komunikácie Bieloruská – Podunajská, Lotyšská – Hradská, Podzáhradná, časti Bodrockej, Dudvážskej a Geologickej ulice. Z Bratislavského samosprávneho kraja som zabezpečila 78 tisíc € na rekonštrukciu Máchovej, Priekopníckej a Petőfiho ulice. Na sídlisku Medzi jarkami sme otvorili parkovaciu plochu pred NC Jantár a pripravujeme ďalšie, ktoré zrealizujeme v roku 2017.
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu verejného trhoviska na Latorickej ulici stála 15 tisíc € a projekt na prípravu Materskej školy na Komárovskej ulici stál 14 tisíc €.

Z Bratislavského samosprávneho kraja som získala 20 tisíc € na obnovu sôch sv. Jána Nepomuckého a Kráľovnej Nebies, ktoré sú umiestnené vo vstupnej hale Miestneho úradu na Trojičnom námestí a obnovu súsošia Sv. Trojice. Na akcie k 795. výročiu Bratislavský samosprávny kraj prispel ešte sumou 10 tisíc €. Radi spomíname na Fašiangovú super sobotu, športový maratón pre deti, seniorov a našich futbalistov, Mikuláša, Juniáles, súťaž vo varení guláša, z ktorého výťažok išiel pre naše školy. Naďalej prispievame rodičom pri narodení dieťaťa čiastkou 60 €, našim dôchodcom prispievame na obedy od 0,30 do 1,50 € podľa výšky dôchodku. Prispievame na činnosť troch klubov dôchodcov, dávame jednorazovú finančnú výpomoc ako aj vianočné príspevky dôchodcom a rodinám.
V tomto roku, 20. mája, bola konečne podpísaná zmluva a 24. októbra poklepaním základného kameňa symbolicky odštartovaná výstavba rýchlostnej cesty R7 a obchvatu Bratislavy D4. Môžeme povedať, že boj za vybudovanie R7 sa skončil, teraz nastúpi obdobie kontroly výstavby a poskytnutie pomoci zhotoviteľovi v prípade potreby na našom území, aby sme za štyri roky mohli používať túto potrebnú infraštruktúru.
21. novembra som rokovala s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom o zachovaní Špecializovanej geriatrickej nemocnice v Podunajských Biskupiciach. Stretnutie bolo konštruktívne a úspešné. Dúfajme, že také budú aj naše ďalšie kroky spoločného riešenia, zachovania a rozšírenia služieb v tejto nemocnici.
Aj v tomto roku sa nám podarilo pohnúť veci v našej mestskej časti dopredu. Dariť sa nám môže len vtedy, keď budeme držať spolu, ako aj doteraz.

Ďakujem nášmu miestnemu zastupiteľstvu za profesionálny prístup k riešeniu problémov a všetkým pracovníkom úradu za spoluprácu.

K blížiacim sa najkrajším sviatkom v roku, k Vianociam, Vám, vážení obyvatelia Podunajských Biskupíc, prajem veľa zdravia, šťastia, úspechov, lásky a pohody v kruhu vašich najbližších!

A közelgő karácsonyi ünnepekhez kívánok minden tisztelt püspöki lakosnak jó erőt, egészséget, sok sikert, kellemes ünnepeket családjaik körében!

Alžbeta Ožvaldová
starostka

Posted in Články.

Pridaj komentár

facebook

video galéria