Životopis

Od narodenia (19. novembra 1960) som obyvateľkou Podunajských Biskupíc. Základnú školu som absolvovala na Vetvárskej ulici. Stredoškolské vzdelanie som získala na Strednej priemyselnej škole chemickej na Račianskej ulici v Bratislave. V roku 1986 som ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V roku 1987 po rigoróznych skúškach som získala titul PhDr. Pôsobila som ako pedagóg na ZŠ a SPŠCH, od roku 1991 som bola riaditeľkou ZŠ na Vetvárskej ulici.

Vo voľbách v roku 2006 som bola zvolená na starostku mestskej časti ako nezávislá kandidátka.

Som vydatá. Manžel je živnostník. Syn, Martin študuje na vysokej škole. Mám tri vydaté sestry, veľkú rodinu a veľa dobrých priateľov. Vo voľnom čase sa rada venujem svojej rodine, prečíta dobrú knihu.“

zivotopis-foto

Štrukturovaný životopis

 

Osobné údaje :

Titl, meno a priezvisko : PhDr. Alžbeta Ožvaldová

Dátum a miesto narodenia : 19.11.1960 v Bratislave

Rodinný stav : vydatá, 1 dieťa

Vzdelanie :

1975-1979 : Stredná priemyselná škola chemická v Bratislave

1981-1986 : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1988 : Rigorózne skúšky PhDr.

Zamestnanie :

1986-1991 : vyučovanie na SPŠCH a ZŠ

1991-2006 : riaditeľka školy
 
 

Politický životopis

od 2006 : starostka MČ Podunajské Biskupice

od 2009 : poslankyňa VÚC – Bratislavského samosprávneho kraja

Comments are closed.